Etapele procesului de adopție

Buun, să zicem că ne-am decis ( în mare măsură) să adoptăm, ce-i de făcut? Care este pasul următor? Ce am de făcut?

Prima idee, primul lucru care ne apare în minte este… un search pe Google, unde veți găsi diverse informații mai mult sau mai puțin acurate, cazuri particulare ori diverse bloguri ale persoanelor care au devenit astfel părinți. O vizită la Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului de care aparțineți vă poate ajuta cel mai mult, toate reședințele de județ au un departament care se ocupă de procesul de adopție.

Aici vi se va explica procesul de adopție, actele pe care trebuie să le pregătiți și că va trebui să parcurgeți un traseu de formare, în urma căruia veți primi atestatul de familie sau persoană adoptatoare. În cadrul întâlnirilor vi se vor aduce la cunoștință provocarile unui părinte adoptator, situația copiilor și veți învăța anumite tehnici și strategii de parenting.

La eliberarea atestatului se va ține cont atât de întocmirea cerințelor legale, materiale, morale, cât și de motivele pentru care se doreşte adopţia, dar și eventualele impedimente pentru adopție. Atestatul are o valabilitate de doi ani.

Nu oricine poate fi persoană adoptatoare, trebuie ca persoana să fie majoră și să prezinte garanțiile morale și materiale necesare dezvoltării armonioase a copilului. Aceasta să nu fi fost condamnată definitiv pentru o infracțiune contra persoanei sau contra familiei, să nu fie decăzută din drepturile părintești, să nu fie acuzată de pornografie infantilă sau de trafic de droguri. Este important să se menționeaze dacă persoana adoptatoare suferă de o boală fizică sau psihică ce poate interfera cu creșterea copiilor. De asemenea, interdicția de a adopta se aplică și persoanelor care doresc să adopte singure sau ai căror soț/soție se regăsește în situațiile prezentate anterior
Cererile de adopție pot fi depuse, momentan, doar de cetățeni români care locuiesc în țară sau în străinătate. În viitor se dorește deschiderea adopțiilor și către cetățenii străini.

Principalele acte ce trebuie depuse la D.G.A.S.P.C în vederea obținerii atestatului sunt:

  • copie după buletin/cartea de identitate;
  • declaraţie autentică pe proprie răspundere, cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat depăşesc 3 luni;
  • copie legalizată după certificatul de naştere;
  • copie legalizată după certificatul de căsătorie/hotărâre de divorţ, dacă este cazul;
  • copie dupa titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
  • certificatul de cazier judiciar pentru cel/cei care fac cererea dar și pentru ceilalți membrii de familie care locuiesc cu persoana sau cuplul adoptator;
  • adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
  • certificat/adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice, atât pentru sine cât și pentru membrii familiei care locuiesc în aceeași gospodărie;
  • declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
  • declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu au copil/copii în sistemul de protecţie specială;

Urmează apoi procesul de evaluare socială și psihologică, precum și a nivelului de pregătire de care dau dovadă viitorii părinți, care se realizează de către specialiștii direcției și durează aproximativ 90 de zile de la data înregistrării cererii de evaluare.

Pe tot parcursul procedurii de evaluare și pe durata valabilității atestatului, adoptatorul/familia adoptatoare are obligația de a informa direcția cu privire la eventualele modificări intervenite în situația sa socio-psiho-medicală. Procesul de evaluare se realizează prin întâlniri și discuții persoanale și de grup.

Chiar dacă cuplul nu beneficiază de cele nouă luni de graviditate pentru pregătirea emoțională, totuși pe parcursul acestor etape de atestare și de evaluare, cuplul este pregătit pentru parentalitate și pentru necesitățile copilului adoptat.

După atestare și evaluare, familia sau persoana vor intra în procesul de potrivire a cărui durată nu este definită, dar este dependentă de criteriile pe care aceștia le-au bifat când au completat fișa de adopție.

Acum au loc câteva întâlniri cu copilul propus spre adopție de către D.G.A.S.P.C , pentru acomodare și dacă totul este în regulă copilul este încredințat familiei sau persoanei pentru 90 de zile, urmând ca doar ulterior să fie finalizată procedura de adopție dacă există compatibilitate.

După adopție urmează o perioadă de monitorizare de cel puțin 2 ani, în care se primesc vizite la domiciliu pentru a se asigura că adopția în acea familie și pentru acel copil este potrivită și pe termen lung, pentru a se oferi în caz de nevoie, îndrumare și ajutor.

Poate părea complicat însă lucrurile descrise mai sus se desfășoară pe parcursul a cateva luni, chiar ani și toate vin treptat, dintr-o etapă în alta. Familia se poate retrage oricând din acest proces de adopție în cazul în care consideră că nu este cea mai bună opțiune pentru ei sau chiar pot refuza de câteva ori copiii propuși din partea D.G.A.S.P.C.

Milităm pentru un proces foarte bine calculat și asumat. Pregătirea pentru adopție, după cum am citit și în articolele precedente, corelează cu nivelul de satisfacție de după adopție. Evaluarea resurselor proprii este foarte importantă pe tot parcursul procesului, cât și adresarea de întrebări instituțiilor abilitate.

Lavinia Petrulă,
Psiholog clinician și Psihoterapeut

Editare – Bianca Coman

Leave a Reply